fbpx

Per pastarąjį dešimtmetį naujausi funkcionalaus maisto poveikio asmens sveikatai pasiekimai suformulavo naują modernią molekulinės mitybos tyrimų kryptį – nutrigenomiką, o funkcionaliųjų maisto komponentų nutrigenominiai tyrimai sąlygoja paradigmos pokytį nuo epidemiologijos ir fiziologijos į molekulinę biologiją ir genetiką. Nutrigenominiais tyrimais yra siekiama nustatyti vartojamų maisto medžiagų poveikį genų raiškai ir genų reguliavimui, t.y. mitybos-genų sąveiką siekiant identifikuoti, kurie mitybos komponentai turi naudingą poveikį sveikatai ir įvertinti galimybes juos naudoti kaip įrankius, siekiant pagerinti asmens sveikatą lėtinių ir/ar dėl amžiaus kylančių ligų atvejais.

 

Efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių sveikatingumo produktų gamintojas UAB „Innovative Pharma Baltics“ (projekto pareiškėjas) ir iki-klinikinių tyrimų paslaugų teikėja UAB „Experimentica“ (projekto partneris) siekdami išplėsti savo produktų ir teikiamų paslaugų asortimentą, planuoja įgyvendinti projektą, kurio pagrindinis tikslas – panaudojant turimas žinias ir inovatyvias technologijas sukurti naujos kartos kompleksinius funkcionaliuosius maisto komponentus, kurių poveikio efektyvumas būtų įrodytas per genų raišką.

 

Projekto metu bus įgyvendinamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos, skirtos funkcionaliųjų maisto komponentų tyrimams, jų prototipų vystymui ir tyrimams gyvūnų modeliuose in vivo, kurių metu bus nustatyta kokią įtaką funkcionalieji maisto komponentai turi atitinkamų genų raiškai.

 

UAB „Innovative Pharma Baltics” kartu su projekto partneriu UAB „Experimentica” nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2021 m. vasario 18  d. įgyvendina projektą „Naujos kartos funkcionaliųjų maisto komponentų vystymas (Nutri-GENE)” (Nr. J05-LVPA-K-04-0007) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentiės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai”.

 

 

Projekto biudžetas 868 216,53 Eur.
Projekto finansavimo suma 612 390,36 Eur.
Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

 

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/naujos-kartos-funkcionaliuju-maisto-komponentu-vystymas-nutri-gene

Efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių sveikatingumo produktų gamintojas UAB „Innovative Pharma Baltics“ ir bioaktyvių eterinių aliejų mišinių pagrindu gaminamos sveikatos ir grožio priemonių kūrėja UAB „Biokosmetikos manufaktūra“ (projekto partneris) siekdami įeiti į naujus rinkos segmentus, išanalizavo funkcionalaus maisto ir jo komponentų rinkos perspektyvas ir suvieniję turimas žinias planuoja įgyvendinti projektą, kurio pagrindinis tikslas – panaudojant turimas žinias ir inovatyvias technologijas sukurti unikalios augalinės sudėties (praturtintus eteriniais aliejais ir/arba fermentais) ir formuliacijos funkcionaliuosius maisto komponentus (komponentų derinius) su specifiniais sveikatingumo teiginiais ir pasiruošti jų pristatymui į rinką. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti septynis funkcionaliuosius maisto komponentų (komponentų derinių) prototipus, kurių unikalią sudėtį sudarys farmakopėjoje užregistruotų augalinės prigimties, bioaktyvių medžiagų, eterinių aliejų bei jų poveikį sustiprinančių/papildančių fermentų deriniai. Kuriami nauji sudėtiniai funkcionalieji maisto komponentai bus skirti palaikyti sveikatą ir/arba mažinti riziką susirgti lėtinėmis ligomis ir/arba gerinti savijautą.

UAB „Innovative Pharma Baltics” kartu su projekto partneriu UAB „Biokosmetikos manufaktūra” nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2021 m. birželio 10 d. įgyvendina projektą „Naujų funkcionaliųjų maisto komponentų prototipų sukūrimas ir klinikiniai tyrimai (ACTI-FOOD)” (Nr. J05-LVPA-K-03-0051) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentiės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai”.

Projekto biudžetas 1 852 096,75 Eur. Projekto finansavimo suma 1 229 973,99 Eur. Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/nauju-funkcionaliuju-maisto-komponentu-prototipu-sukurimas-ir-klinikiniai-tyrimai-acti-food

Pastaruosius keletą dešimtmečių išaugęs visuomenės dėmesys natūralios augalinės kilmės preparatų vartojimui ir vis didėjantis jo komponentų bei jų derinių teikiamos naudos supratimas sąlygoja sparčią pasaulinės fitoterapinių preparatų rinkos plėtrą. Siekiant įgyti ir užtikrinti vartotojų pasitikėjimą yra reikalinga suteikti išsamią informaciją apie rinkai pristatomų preparatų veiksmingumą ir jų sudėtį, užtikrinti, kad natūralios medžiagos išlaiko savo veikliąsias savybes iki vartojimo bei pristatyti patikimus mokslinių tyrimų rezultatus, pagrindžiančius poveikį.

Efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių preparatų gamintojas UAB „Innovative Pharma Baltics“ išanalizavęs rinkos perspektyvas ir suvienydamas turimas žinias siekia įgyvendinti projektą „Įvairios paskirties fitoterapinių preparatų sertifikavimas“, kurio pagrindinis tikslas – padidinti įmonės konkurencingumą ir plėtrą Europos ekonominėje erdvėje užtikrinant įmonės sukurtų unikalių augalinės sudėties (praturtintų eteriniais aliejais ir unikaliais augalais) ir kompozicijos fitoterapinių preparatų su specifiniais sveikatingumo teiginiais tinkamumą, paruošimą bei pristatymą nišinei, specializuoto sertifikavimo reikalaujančiai medicinos priemonių (prietaisų) rinkai.

UAB „Innovative Pharma Baltics” nuo 2018 m. rugpjūčio 02 d. iki 2020 m. rugpjūčio 01 d. įgyvendina projektą „Įvairios paskirties fitoterapinių preparatų sertifikavimas (FIT-EXPO)” (Nr. 3.2.1-LVPA-K-802-02-0028) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-02 „Expo sertifikatas LT”.

Projekto biudžetas 125 300,00 Eur. Projekto finansavimo suma 62 650,00 Eur. Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/ivairios-paskirties-fitoterapiniu-preparatu-sertifikavimas-fit-expo

Footer

© 2019 Innovative Pharma Baltics